אבחונים

חוות דעת משפטיות 1

חוות דעת משפטיות

מהי חוות דעת משפטית

חוות דעת משפטית הנה מסמך הנכתב ע"י מומחה בלתי תלוי ומוצג בפני בית המשפט בנוגע לסוגיה המקצועית הנידונה בפניו. הכח לשנות גם מעניקה חוות דעת בתחומים הקשורים למצבו הנפשי-רפואי של הפונה. חוות דעת משפטיות מתבצעות ע"י הגורם המקצועי המומחה לתחום בו נדרשת חוות הדעת.

חוות הדעת  המשפטיות שאנו מציעים במסגרת המכון:

  • תחום התעבורה (משרד התחבורה)
  • דיני אישות
  • נזיקין (על רקע נפשי)
  • פלילי

חוות דעת פסיכיאטרית

חוות דעת פסיכיאטרית ניתנת ע"י פסיכיאטר מומחה. חוות הדעת מהווה מסמך רפואי-משפטי , המהווה עדות למצבו הנפשי של הנבדק.  חוות הדעת הפסיכיאטרית כוללת קבלת רקע מקיף ומלא על מצבו הרפואי והנפשי, בנוסף לעדויות ומידע מסביבתו וממשפחתו של הנבדק ע"פ צורך וזאת על מנת בכדי לסייע בהשגת היעדים שלשמם חוות הדעת מבוצעת.

חוות דעת קרימינולוגית

חוות דעת קרימינולוגית, הניתנת על ידי קרימינולוג קליני, מביאה עמה את מבטו הייחודי של בעל מקצוע זה, מבט המשלב ידע מעמיק בתחומים: פסיכולוגיה, פסיכיאטריה (תחום ההפרעות הנפשיות), ביולוגיה, משפט, סוציולוגיה ועוד.

הידע המקיף של הקרימינולוג הקליני מאפשר ראיה רחבה של האדם, בייחוד בנקודת מפגשו עם מערכת המשפט, אך גם עם גורמים נוספים, בבואו לכתוב את הערכתו לגבי מצבו הנפשי, החברתי והמשפטי של הנבדק.

חוות הדעת הקרימינולוגית נשענת על ראיון קליני ולעיתים גם על כלים קליניים נוספים לצורך הערכה זו. בהמשך לכך יכול המראיין להמליץ על כתיבת חוות דעת אוביקטיבית, לצורך הגשתה לגורמים המתאימים או לחלופין לתת את המלצותיו להמשך דרכו של האדם (לדוגמא: טיפול, גמילה ועוד).

חוות דעת משפטיות בהכח לשנות

הפניות לקבלת חוות דעת משפטיות לרוב מתבצעת ע"י עורך הדין מטעם הנבדק. כשאנו מקבלים בקשה לביצוע חוות דעת משפטיות בשלב הראשון אנו מקבלים מידע ראשוני.  לאחר קבלת המידע הראשוני אנו מפנים לגורם המתאים (פסיכיאטר, קרימינולוג קליני) לביצוע חוות דעת ראשונית.  חוות דעת זו מתבצעת  בקבלת מידע מקיף על הנבדק. קבלת מידע באמצעות: טיפול רגשי, ראיונות, איסוף מידע, אבחון והערכת אישיות, ההיסטוריה ומצבו הנוכחי של הנבדק.

לאחר שלב זה אנו מציעים שתי אפשרויות:
א) עריכת חוות דעת מקיפה בהתאם לממצאים שעלו במפגשים ומתוך המידע שהתקבל
ב) המלצה על התחלת טיפול נפשי שיאפשר הליך של שינוי במצבו של המטופל בכדי לסייע לו במצבו האישי והמשפטי. הטיפול עצמו מהווה אינדיקציה חשובה ביותר לכך שיש למטופל תובנה ומוטיבציה ורצון לשנות את מצבו. במהלך הטיפול תינתן חוות דעת מקיפה בהתאם לשינוי במצבו
שאותה ניתן להגיש לביהמ"ש ו/או לוועדה הרלוונטית.