טיפול זוגי ומשפחתי 

טיפול זוגי 

טיפול זוגי נועד לפתור קונפליקטים בקשר הזוגי אשר בני הזוג אינם מסוגלים לפתור בעצמם. הטיפול בהשתתפות שני בני הזוג ביחד ולעתים לחוד, בהנחיית המטפל. מטרת הטיפול הזוגי היא לאפשר לבני הזוג להבין ולהכיר באופן טוב יותר את עצמם ואת בני הזוג שלהם, כדי לסייע להם ולאפשר להם לעשות את השינויים שהם רוצים לבצע, שעשויים להוביל לשיפור הקשר.טיפול זוגי מיועד לכל זוג באשר הוא. זוגות נשואים, זוגות החיים יחד ללא נישואין, זוגות חד מיניים, טרום נישואין, זוגות בנישואים שניים.

 טיפול משפחתי

הטיפול המשפחתי מתבסס על ההבנה שהמשפחה היא המשאב הגדול ביותר העומד לרשות הפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים, תפקודיים וחברתיים.

בטיפול המשפחתי עובדים בני המשפחה ביחד, גם כאשר אחד מבני המשפחה חווה קושי. בעיות רבות יכולות להיפתר בשינוי היחסים ודפוסי הגומלין במשפחה. הדפוסים המשפחתיים משפיעים על הפרט ומושפעים על ידו, ולכן הם מהווים חלק בלתי נפרד הן מהבעיה והן מהפתרון. המטפל המשפחתי מתמקד בהבנת עולמו של היחיד בהקשר המשפחתי, בהבעת הדפוסים הרגשיים של המשפחה, דרכי התקשורת במשפחה, התרומה של היחיד והמשפחה, דפוסי התמודדות במצבי לחץ ומשבר, גבולות במשפחה, יחסים בין ההורים, יחסים בין ההורים לילדים, יחסים בין אחים וכו’.המטפל עוזר למשפחה לזהות ולהבין את מוקדי הקושי בדפוסים הנמצאים בתחומים הנ”ל, להבין את היחסים ביניהם, לזהות הבדלים בין בני המשפחה שיוצרים קשיים, ולהבין את היחידים במשפחה שיש להם קשיים. הטיפול מאפשר למשפחה הבנות חדשות על המשפחה ועל היחידים בתוכה ולייצר אפשרויות חדשות ומועדפות, הן ליחיד והן למשפחה, לכיוונים חדשים שיבנו דפוסים חדשים, יעילים, מקדמים וטובים יותר עבור המשפחה כולה והיחידים בתוכה.

טיפול דיאדי

טיפול הורה-ילד, כאשר מוקד הקושי הוא ביחסים בין ההורה לילד. הטיפול הוא עם ההורה והילד יחד או לחוד, לפי הנחיית המטפל.