טיפול אינטגרטיבי- ממוקד

הטיפול האינטגרטיבי- ממוקד – מטרת הטיפול לפתור בעיה ספציפית מבלי להיכנס לעומק עניינים אחרים במידה והם קיימים ברקע.
טיפול זה, נבנה סביב מוקד של בעיה נתונה, שאותה מגדירים במשותף המטפל והמטופל.
היחסים הטיפוליים בין המטפל למטופל מאופיינים בשיתוף ושקיפות.
תהליך הטיפול הנו תהליך אקטיבי של חקירה, בדיקה ושינוי, של הליכים רגשיים, חשיבתיים והתנהגותיים,
כאשר המטפל מתמקד בהעצמה, בכוחות השינוי, וחיזוק המשאבים של המטופל.
הטיפול האינטגרטיבי -ממוקד משלב בתוכו את המודלים התאורטיים והמעשיים של שתי הגישות המרכזיות בפסיכולוגיה;
הגישה הדינמית והגישה הקוגניטיבית-התנהגותית